Judikatura v právu životního prostředí 2007

6. 6. 2008 Autor: Ing. Zdeněk Štorek

Odbor řízení státní správy vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí.

Odbor řízení státní správy vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí. Letošní příručka obsahuje zejména prameny za rok 2007. Převážně jde o judikaturu či výklady přímo z tohoto období, zařadili jsme i judikaturu starší, teprve v tomto období publikovanou. V návaznosti na nový správní řád, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2006, jsme stejně jako v minulosti zařadili odkazy na korespondující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Obdobně jsou upraveny odkazy na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jenž s účinností ode dne 1. 1. 2007 nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a na zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jenž s účinností ode dne 1. 1. 2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.

Především v zájmu vyšší přehlednosti rejstřík letošní příručky nezahrnuje obsah předchozích publikací.

Soubory ke stažení