Aktuální informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS)

6. 12. 2010 Autor: Zdeněk Štorek

Aktuální informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) převedením do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky

Soubory ke stažení

  • Příkaz č. 36/2010 ministra zemědělství (pdf, 283 kB, 6.12.2010)

    k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy integrací do s.p. Povodí a s.p. Lesy ČR

  • Metodický pokyn č. 1/2010 (pdf, 244 kB, 6.12.2010)

    ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky

  • dopis (pdf, 225 kB, 6.12.2010)

    RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

  • Dopis ministra MZe z prosince 2010 (pdf, 751 kB, 3.1.2011)