Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

25. 10. 2011 Autor: Lena Peterková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podává informaci o realizaci managementových opatření ve zvláště chráněném území, přírodní památce Na Plachtě 2 – kosení křovinořezem a úprava stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů rozrušováním drnu pojezdem pásovou a kolovou technikou. Tato managementová opatření budou provedena v termínu 27.10. – 30.10.2011 na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové dle přiložených zákresů. Realizaci opatření zajišťuje Východočeský klub přátel vojenské techniky, sídlem Rusek 109, 500 03 Hradec Králové.

Soubory ke stažení