Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Žlunické polesí na období 2018 - 2027

Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Žlunické polesí, ležící v katastrálním území Žlunice a Sekeřice.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje obci Žlunice, obci Sekeřice a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Autor: Ivana Bartošová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plán péče o přírodní památku Žlunické polesí pdf 9500 kB 3.5.2018
Vertebratologické hodnocení území CHÚ Žlunické polesí pdf 845 kB 3.5.2018
Entomologický průzkum PP Žlunické polesí se zaměřením na saproxylofágní druhy brouků pdf 1680 kB 3.5.2018
Příloha M1 Mapa orientační - PP Žlunické polesí pdf 2986 kB 3.5.2018
Příloha M2a Mapa katastrální - PP Žlunické polesí (2018) pdf 2012 kB 3.5.2018
Příloha M2b Mapa katastrální - PP Žlunické polesí pdf 1637 kB 3.5.2018
Příloha M2b Mapa katastrální - PP Žlunické polesí (2018) pdf 1137 kB 3.5.2018
Příloha M3 Mapa dílčích ploch - lesnická - PP Žlunické polesí (2018) pdf 1162 kB 3.5.2018
Příloha M4 Mapa lesnicko-typologická - PP Žlunické polesí (2018) pdf 1244 kB 3.5.2018
Příloha M5 Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů PP Žlunické polesí (2018) pdf 1087 kB 3.5.2018
Příloha M6 Mapa biotopů - výřez z geoportálu AOPK ČR pdf 601 kB 3.5.2018
Tabulka T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich pdf 375 kB 3.5.2018
Tabulka T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich xlsx 175 kB 3.5.2018