Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Pamětník na období 2018 - 2028

Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Pamětník, ležící v katastrálním území Pamětník.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Chlumec nad Cidlinou a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Autor: Ivana Bartošová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plán péče o přírodní památku Pamětník pdf 5237 kB 3.5.2018
Příloha č. 1 Přehled nalezených druhů vyšších rostlin v PP Pamětník pdf 496 kB 3.5.2018
Příloha č. 2 Entomologické podklady pro plán péče na období 2018-2028 pdf 2588 kB 3.5.2018
Příloha č. 3 Inventarizační průzkum přírodní památky Pamětník pdf 1384 kB 3.5.2018