Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o přírodní památku Vejsplachy na období 2018-2028

Poslední aktualizace: 14. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Vejsplachy.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední den, tj. pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje městu Vrchlabí a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 09.07.2018.

Autor: Kateřina Mašková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Návrh plánu péče o přírodní památku Vejsplachy na období 2018-2028 pdf 2829 kB 14.6.2018
Příloha č. 1 Vejsplachy – botanický průzkum pdf 365 kB 14.6.2018
Příloha č. 2 Inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Vejsplachy - obratlovci pdf 1415 kB 14.6.2018