Návrh plánu péče o přírodní památku Orlice na období 2016-2025

14. 4. 2016 Autor: admin admin

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Orlice.

Soubory ke stažení

 • Příloha T1 (pdf, 94 kB, 14.4.2016)

  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Příloha M7 (pdf, 574 kB, 14.4.2016)

  Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

 • Příloha M6 (pdf, 836 kB, 14.4.2016)

  Mapa typologická podle OPRL

 • Příloha M5 (pdf, 2657 kB, 14.4.2016)

  Mapa půdních bloků LPIS na území PP

 • Příloha M4 (pdf, 4221 kB, 14.4.2016)

  Mapa zásahů a opatření (mimo lesní porosty zařazené do LHC a LHO)

 • Příloha M3 (pdf, 2311 kB, 14.4.2016)

  Mapa rozmístění lesních porostů na území PP zařazených do LHC a LHO

 • Příloha M2 (pdf, 3749 kB, 14.4.2016)

  Mapa dílčích ploch a objektů

 • Příloha M1 (pdf, 1710 kB, 14.4.2016)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Návrh plánu péče (pdf, 1473 kB, 14.4.2016)

  o přírodní památku Orlice na období 2016-2025