Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o přírodní památku Orlice na období 2016-2025

Poslední aktualizace: 14. 4. 2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Orlice.

Autor: admin admin

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich pdf 94 kB 14.4.2016
Příloha M7 Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů pdf 574 kB 14.4.2016
Příloha M6 Mapa typologická podle OPRL pdf 836 kB 14.4.2016
Příloha M5 Mapa půdních bloků LPIS na území PP pdf 2657 kB 14.4.2016
Příloha M4 Mapa zásahů a opatření (mimo lesní porosty zařazené do LHC a LHO) pdf 4221 kB 14.4.2016
Příloha M3 Mapa rozmístění lesních porostů na území PP zařazených do LHC a LHO pdf 2311 kB 14.4.2016
Příloha M2 Mapa dílčích ploch a objektů pdf 3749 kB 14.4.2016
Příloha M1 Orientační mapa s vyznačením území pdf 1710 kB 14.4.2016
Návrh plánu péče o přírodní památku Orlice na období 2016-2025 pdf 1473 kB 14.4.2016