Návrh plánu péče o přírodní památku Běleč - střelnice na období 2020-2032

4. 6. 2020 Autor: Aleš Novák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Běleč - střelnice.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední den, tj. pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Soubory ke stažení