Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o PP U Čtvrtečkova mlýna

Poslední aktualizace: 2. 2. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku U Čtvrtečkova mlýna, ležící v katastrálním území Dobřany a Sněžné.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje obci Dobřany, obci Sněžné a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 20. 2. 2017

Autor: Helena Zapletalová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha M3 Mapa dílčích ploch jpg 1220 kB 2.2.2017
Příloha M2 Katastrální mapa s vyznačením ZCHÚ jpg 981 kB 2.2.2017
Příloha M1 Orientační mapa s vyznačením území jpg 2473 kB 2.2.2017
Plán péče o přírodní památku U ČTVRTEČKOVA MLÝNA na období 2017-2026 pdf 421 kB 2.2.2017