Návrh plánu péče o PP U Čtvrtečkova mlýna

2. 2. 2017 Autor: Helena Zapletalová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku U Čtvrtečkova mlýna, ležící v katastrálním území Dobřany a Sněžné.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje obci Dobřany, obci Sněžné a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 20. 2. 2017

Soubory ke stažení

 • Příloha M3 (jpg, 1220 kB, 2.2.2017)

  Mapa dílčích ploch

 • Příloha M2 (jpg, 981 kB, 2.2.2017)

  Katastrální mapa s vyznačením ZCHÚ

 • Příloha M1 (jpg, 2473 kB, 2.2.2017)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Plán péče (pdf, 421 kB, 2.2.2017)

  o přírodní památku U ČTVRTEČKOVA MLÝNA na období 2017-2026