Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o PP U Císařské studánky

Poslední aktualizace: 12. 2. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovanými plány péče o zvláště chráněná území, přírodní památku Černá stráň a přírodní památku U Císařské studánky, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Do plánu péče v listinné podobě je možné nahlédnout na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánům péče se doporučuje dotčeným obcím a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 28.02.2015.

Autor: Lenka Peterková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha M4 Mapa lesnicko-typologická pdf 432 kB 12.2.2015
Příloha M3b Mapa lesnická nová pdf 1566 kB 12.2.2015
Příloha M3a Mapa lesnická stará pdf 348 kB 12.2.2015
Příloha M2 Mapa parcelní pdf 346 kB 12.2.2015
Návrh plánu péče o PP U Císařské studánky pdf 679 kB 12.2.2015