Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kalské údolí

Poslední aktualizace: 12. 4. 2012

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení („přehlášení“) stávající přírodní památky Kalské údolí.

S návrhem na vyhlášení je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod do 17:00 hod.

Autor: Lenka Peterková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Katastrální mapa se zákresem hranic přírodní památky Kalské údolí pdf 5263 kB 12.4.2012
Orientační mapa s vyznačením přírodní památky Kalské údolí pdf 713 kB 12.4.2012
Návrh na vyhlášení ZCHÚ přírodní památky Kalské údolí pdf 196 kB 12.4.2012