Návrh na vyhlášení zvláště chráněného a návrh plánu péče o PP Byšičky 2

8. 3. 2016 Autor: Ivana Bartošová

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Byšičky 2

Soubory ke stažení

 • Příloha M4 (pdf, 1883 kB, 8.3.2016)

  Lesnicko-typologická mapa

 • Příloha M3b (pdf, 2062 kB, 8.3.2016)

  Mapa dílčích ploch a objektů – nelesní i lesní pozemnky

 • Příloha M3a (pdf, 1383 kB, 8.3.2016)

  Mapa lesnická

 • Příloha M2 (pdf, 717 kB, 8.3.2016)

  Mapa parcelní

 • Příloha M1 (pdf, 790 kB, 8.3.2016)

  Přehledová mapa PP BYšičky 2

 • Tabulka T2 (xls, 39 kB, 8.3.2016)

  Popis nelesních dílčích ploch a výčet zásahů a opatření

 • Tabulka T1 (doc, 456 kB, 8.3.2016)

  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Příloha botanika (xlsx, 23 kB, 8.3.2016)

  Dílčí soupis druhů zaznamenaných v PP Byšičky 2 ve vegetační sezóně 2015

 • Plán péče (pdf, 728 kB, 8.3.2016)

  o přírodní památku Byšičky 2

 • Návrh na vyhlášení ZCHÚ (pdf, 677 kB, 8.3.2016)

  Přírodní památka Byšičky 2