Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh na vyhlášení ZCHÚ - Přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice

Poslední aktualizace: 29. 3. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle § 77a odst. 4 písm. g) zákona, oznamuje v souladu s ust. § 40 a § 41 zákona, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice

Autor: Kateřina Mašková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Návrh na vyhlášení ZCHÚ Přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice pdf 2502 kB 29.3.2018