Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh na vyhlášení ZCHÚ - Přírodní památky Vejsplachy

Poslední aktualizace: 14. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle § 77a odst. 4 písm. g) zákona, oznamuje v souladu s ust. § 40 zákona, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Vejsplachy.

Autor: Kateřina Mašková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Záměr na vyhlášení ZCHÚ Přírodní památka Vejsplachy pdf 1863 kB 14.6.2018