Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče o přírodné památku Bystřice

27. 5. 2011 Autor: Aleš Novák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Bystřice a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Bystřice.

S oběma návrhy je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 800 hod do 1700 hod.

Soubory ke stažení

 • Příloha M3_3 (pdf, 3245 kB, 27.5.2011)

  Mapa dílčích ploch a objektů

 • Příloha M3_2 (pdf, 5858 kB, 27.5.2011)

  Mapa dílčích ploch a objektů

 • Příloha M3_1 (pdf, 2682 kB, 27.5.2011)

  Mapa dílčích ploch a objektů

 • Příloha M1 (pdf, 1301 kB, 27.5.2011)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Návrh na vyhlášení ZCHÚ (pdf, 404 kB, 27.5.2011)

  Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Bystřice"

 • Návrh PP (pdf, 520 kB, 27.5.2011)

  Návrh Plán péče o přírodní památku Bystřice na období (2011 – 2021) na 10 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu