Uzavření Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje

7. 6. 2018

Termíny dovolených Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje.

V níže uvedených termínech bude Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje uzavřena. Během těchto termínů zastupuje záchytná stanice Pardubice tel. 466 501 692.

  • 30. 6. - 8. 7. 2018
  • 4. 8. - 19. 8. 2018
  • 27. 8. - 9. 9. 2018