Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadZdravotnictví

Důležité upozornění pro nestátní zdravotnická zařízení

Poslední aktualizace: 30.3.2012 10:12

Informace k podávání žádosti o tzv. PŘEREGISTRACI zdravotnického zařízení od 1. 4. 2012

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) nově stávajícím poskytovatelům zdravotních služeb ukládá povinnost podat žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb na krajský úřad příslušného kraje ve lhůtě od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012.

Žádosti budou podávat osoby oprávněné jednat za provozovatele nestátních zdravotnických zařízení v souladu se zákonem o zdravotních službách. Základní inormace, formulář žádosti o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tzv. přeregistrace, naleznete v sekci "Základní informace pro poskytovatele"

V případě, že žádost nebude doručena ve lhůtě do 31. 12. 2012, registrace nestátního zdravotnického zařízení zanikne ze zákona po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. 1. 4. 2015.

Žádosti zasílejte počínaje dnem 1. 4. 2012 na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor zdravotnictví

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vydání rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb podléhá dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 1000,00 Kč.

Správní poplatek lze uhradit bezhotovostně na číslo účtu: 27-2031100257/0100, var.symbol: 136115, specifický symbol: IČO. Správní poplatek lze uhradit také v pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Doporučujeme sledovat stránky odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kde budou postupně zveřejněny příslušné formuláře včetně aktuálního znění příslušných právních předpisů z oblasti zdravotnictví.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/

Autor: Lenka Zdražilová