Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje

27. 5. 2010 Autor: Pavla Rychterová

Dne 1. 9. 2009 byl zahájen projekt „Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje“, na který získá Královéhradecký kraj finanční dotaci z Evropského sociálního fondu v celkové výši 1.824.533,84 Kč.

Reg. číslo CZ 1.04/4.1.00/40.00020, projekt je na období 36 měsíců, předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. 8. 2012

Cílem projektu je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v Královéhradeckém kraji. Specifickým cílem je zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoj zaměstnanců veřejné správy v postupné implementaci eGovernmentu do praxe.

Projekt je určen cílové skupině, která bude plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu ve složení:

  • zaměstnanci Královéhradeckého kraje zařazení do krajského úřadu (úředníci),
  • zaměstnanci krajem zřizovaných a zakládaných organizací,
  • členové zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Předmětem projektu je zajištění činnosti eGON Centra a bezplatného vzdělávání cílové skupiny prostřednictvím vlastních lektorů proškolených Institutem pro místní správu Praha. Závazné vzdělávání programy zaměřené na funkcionality a dovednosti eGovernmentu jsou zabezpečovány prezenční formou, nebo distanční formou prostřednictvím výukového prostředí ELEV (eLearningu).

Potřebnost projektu vyplývá ze systému zavádění elektronizace výkonu veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Realizace projektu přispěje ke zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb na území Královéhradeckého kraje a k naplnění strategií Strategie implementace systému vzdělávání v eGovernmentu a vládní strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby . Za pomoci projektu dojde k následujícím změnám:

  • zvýší se efektivita a transparentnost fungování úřadu a ostatních organizací,
  • sníží se regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb,
  • zvýší se dostupnost poskytovaných veřejných služeb,
  • dojde ke zlepšení kvality řízení a managementu v Královéhradeckém kraji,
  • nastaví se stabilní systém vzdělávání cílové skupiny v oblasti eGovernmentu a souvisejících oblastí,
  • dojde ke zkvalitnění odbornosti úředníků a urychlení běžných postupů,
  • zvýší se výkon fungování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jim zřízených a založených organizací.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování.

Projekt je rovněž zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města .

Projekt nemá partnera.

Bližší informace jsou k dispozici na: http://www.institutpraha.cz/egon

Přihlášení na kurz: http://elev.institutpraha.cz/regman/hradeckralove.html  

Kontaktní osoba za projekt:
Pavla Rychterová
manažerka vzdělávání eGovernmentu
tel.: 495 817 842
prychterova@kr-kralovehradecky.cz

Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje