Informace ke „Vstupnímu vzdělávání úředníků“ v roce 2013

18. 12. 2012 Autor: Alena Prokopová

Královéhradecký kraj získal akreditaci pro vstupní vzdělávání úředníků. Číslo akreditace vzdělávací instituce – AK I./I-6/2002, číslo akreditace vzdělávacího programu – AK I./VV-6/2002.
Povinnost zvyšovat si kvalifikaci ukládá úředníkům zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Vstupní vzdělávání bude probíhat vždy v úterý až pátek v těchto termínech:

  5. 3.      -   8. 3. 2013
  4. 6.      -   7. 6. 2013
15. 10.   -  18. 10. 2013

Další informace:

Školení bude probíhat v v zasedací místnosti Regiocentra Nový Pivovar Královéhradeckého kraje od 8,00 do 14,00 hodin s přestávkou na občerstven. Prezence je od 8,00 do 8,30 hodin.

Pořádání vstupního vzdělávání úředníků Královéhradeckým krajem je podmíněné minimálním počtem 20 účastníků. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. dne druhého měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura.

Faktury jsou vystavovány v průběhu konání kurzu, od účastníků není vyžadováno potvrzení o úhradě. Po úspěšném absolvování vstupního vzdělávání obdrží účastník osvědčení.

Doba konání: 24 hodin (4 dny)
Místo konání: zasedací místnost Regiocentra Nový Pivovar Královéhradeckého kraje
Cena za celý kurz:    900 Kč včetně DPH (v ceně jsou studijní materiály, nápoje a odměna pro lektory)
Ubytování a obědy: nezajišťujeme

Adresa pro zasílání přihlášek:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Alena Prokopová
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Alena Prokopová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor kancelář ředitele
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

telefon: 495 817 301
fax: 495 817 336
e-mail: aprokopova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení

Vzdělávací moduly vstupního vzdělávání:

 1. vzdělávací modul: PRÁVO
  časový rozsah: 4 hodiny
 2. vzdělávací modul: VEŘEJNÁ SPRÁVA v ČR
  časový rozsah: 4 hodiny
 3. vzdělávací modul: SPRÁVNÍ ŘÁD
  časový rozsah: 4 hodiny
 4. vzdělávací modul: JAKOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (ETIKA, INTEGRITA, KONTROLA)
  časový rozsah: 3 hodiny
 5. vzdělávací modul: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A FINANCE
  časový rozsah: 2 hodiny
 6. vzdělávací modul: INFORMATIKA
  časový rozsah: 2 hodiny
 7. vzdělávací modul: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
  časový rozsah: 2 hodiny
 8. vzdělávací modul: ZAMĚSTNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  časový rozsah: 2 hodiny
 9. vzdělávací modul: SPISOVÝ ŘÁD, ARCHIVACE
  časový rozsah: 1 hodiny