Tajemník Městského úřadu Lázně Bělohrad vyhlašuje VŘ na pozici sociální pracovník/pracovnice

31. 7. 2020 Autor: Město Lázně Bělohrad

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Lázně Bělohrad vyhlašuje v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“), výběrové řízení č. 5/2020 na obsazení pracovního místa:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LÁZNĚ BĚLOHRAD

Místo výkonu práce:

  • • Městský úřad Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, územní obvod města Lázně Bělohrad a obce v jeho územním obvodu
Náplň práce - popis pracovní pozice:
  • • vykonává agendu spojenou s výkonem činnosti opatrovníka na základě rozhodnutí soudu o určení města Lázně Bělohrad opatrovníkem
  • • vykonává agendu SPOD v rámci kompetencí obce II. stupně
  • • vyhledává klienty sociální péče, provádí sociální šetření
  • • zajišťuje sociální prevenci a sociálně-právní poradenství
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. srpna 2020 do 11:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad)

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení