Město Jaroměř vyhlašuje VŘ na pozici: referent/tka územního plánování

7. 11. 2019 Autor: Město Jaroměř

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 44/2019 na obsazení pracovního místa

referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení
  • Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba určitá s tříměsíční zkušební dobou (zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, nejdéle do 09.05.2022)
  • Platové zařazení: Platová třída č. 10
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 06.12.2019 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Výběrové řízení č. 44/2019 – referent/ka územního plánování – neotvírat“.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení