Město Jaroměř vyhlašuje VŘ na obsazení pracovního místa: referent/ka územního plánování

30. 6. 2020 Autor: Město Jaroměř

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
opakované výběrové řízení č. 18/2020 na obsazení pracovního místa

referent/ka územního plánování odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř

 

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení
  • Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba určitá s tříměsíční zkušební dobou (zástup za rodičovskou dovolenou, nejdéle do 09.05.2022 – možnost prodloužení dle aktuální situace)
  • Platové zařazení: Platová třída č. 10 (rozpětí od 21 260 do 31 240 Kč) určující pro platový stupeň je délka započitatelné praxe dle ustanovení § 124 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 16.07.2020 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Opakované VŘ č. 18/2020 – referent/ka územního plánování – neotvírat“.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení