Město Jaroměř vyhlašuje VŘ na obsazení pracovního místa: referent/ka oddělení stavebního úřadu

30. 6. 2020 Autor: Město Jaroměř

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
výběrové řízení č. 22/2020 na obsazení pracovního místa

referent/ka oddělení stavebního úřadu odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný od 01.09.2020
  • Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba neurčitá s tříměsíční zkušební dobou
  • Platové zařazení: Platová třída č. 10 (rozpětí od 21 260 do 31 240 Kč) určující pro platový stupeň je délka započitatelné odborné praxe

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 20.07.2020 do 12:00 hod. (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Výběrové řízení č. 22/2020 – referent/ka odd. stavebního úřadu – neotvírat“.

Více informací najdete v příloze.

Soubory ke stažení