Smlouva o poskytnutí dotace 20ZPD10-0123

2. 10. 2020 Autor: Ondřej Knotek

Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
Interní číslo smlouvy: 20ZPD10-0123
Uzavřeno dne: 21.09.2020
Částka: 52.200 Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení