Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377

26. 1. 2018 Autor: Alena Zachariášová

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377

Název dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377
Interní číslo původní smlouvy: 16OPK02-1377
Interní číslo dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377
Uzavřeno dne: 14. 12. 2017
Částka: 112 500,00 Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení