Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17RRD03-0012

13. 10. 2020 Autor: Andrea Mazurová

Název dodatku: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17RRD03-0012
Interní číslo původní smlouvy:

17RRD03-0012

Interní číslo dodatku: 17RRD03-0012-4
Uzavřeno dne: 12.10.2020
Částka:  
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení