Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19KPGU2-0086

21. 9. 2020 Autor: Marcela Holda

Název dodatku: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19KPGU2-0086
Interní číslo původní smlouvy: DS2019/04246
Interní číslo dodatku: DS2019/04246DS2019/04246DS2020/05913
Uzavřeno dne: 17.09.2020
Částka:  
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení