Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.19OPK02-0765

4. 8. 2020 Autor: Luboš Pechánek

Název dodatku: Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19OPK02-0765
Interní číslo původní smlouvy: 19OPK02-0765
Interní číslo dodatku: 19OPK02-0765
Uzavřeno dne: 3.8.2020
Částka: 102 500 Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení