Dodatek 1 k DS2018/05019

15. 1. 2020 Autor: Ondřej Slavík

Název dodatku: Dodatek 1 DVA
Interní číslo původní smlouvy: DS2018/05019
Interní číslo dodatku: DS2018/05019/1
Uzavřeno dne: 14.1.2020
Částka: 0
Odbor: ŽPZ
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení