Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 18POVU1-0148

12. 7. 2019 Autor: Andrea Mazurová

Název dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 18POVU1-0148
Interní číslo původní smlouvy: 18POVU1-0148
Interní číslo dodatku: 18POVU1-0148-1
Uzavřeno dne: 10. 7. 2019
Částka:  
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení