18OPK01-0461 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

12. 4. 2019 Autor: Martina Pavlistová

18OPK01-0461 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Název dodatku: 18OPK01-0461 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Interní číslo původní smlouvy: 18OPK01-0461
Interní číslo dodatku: 18OPK01-0461
Uzavřeno dne: 12. 4. 2019
Částka: Kč 0
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení