Smlouva o zajištění odborné praxe - dodatek č. 1

13. 7. 2018 Autor: Andrea Mazurová

Název dodatku: Smlouva o zajištění odborné praxe - dodatek č. 1
Interní číslo původní smlouvy: 002
Interní číslo dodatku: 1
Uzavřeno dne: 31. 5. 2018
Částka: 0
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení