Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16OPK02-0554

12. 2. 2018 Autor: Martina Pavlistová

Název dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16OPK02-0554
Interní číslo původní smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16OPK02-0554
Interní číslo dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16OPK02-0554
Uzavřeno dne: 26.1.2018
Částka: 104 625,- Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení

  • Dodatek č. 1 (pdf, 32 kB, 12.2.2018)

    ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16OPK02-0554