Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172

22. 12. 2017 Autor: Iveta Lásková

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172

Název dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172
Interní číslo původní smlouvy: 16OPK02-1172
Interní číslo dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172
Uzavřeno dne: 14. 12. 2017
Částka: 112 500,00 Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení