Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1117

10. 11. 2017 Autor: Iveta Lásková

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1117

Název dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1117
Interní číslo původní smlouvy: 16OPK02-1117
Interní číslo dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1117
Uzavřeno dne: 06.11.2017
Částka: 112.500 Kč
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení