Smlouva o poskytnutí dotace č. 16OPK02-1533

8. 1. 2018 Autor: Alena Zachariášová

Název smlouvy: Smlouva o poskytutí dotace 16OPK02-1533
Interní číslo smlouvy: 16OPK02-1533
Uzavřeno dne: 5. 1. 2018
Částka: 120 000,00
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení