Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19OPK02-0823

7. 10. 2020 Autor: Alena Zachariášová

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19OPK02-0823

Název dodatku: Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19OPK02-0823
Interní číslo původní smlouvy: 19OPK02-0823
Interní číslo dodatku: 19OPK02-0823
Uzavřeno dne: 6.10.2020
Částka: Kč 120 000,-
Odbor: RG
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení