Smlouva o poskytnutí dotace 18OPK01-0848

16. 4. 2019 Autor: Jana Trojanová

Název smlouvy: 18OPk01-0848
Interní číslo smlouvy: 18OPK01-0848
Uzavřeno dne: 15.4.2019
Částka: 127 500,00
Odbor: Rg
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.