Nabídka vybavení z podnikové chaty (nábytek, spotřebiče)

16. 6. 2016 Autor: VOŠa SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, e-mail: skola@vosrk.cz; tel.: 494 539 211; fax 494539233


Nabídka nepotřebného movitého majetku

V souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje nabízíme k bezúplatnému převodu příspěvkovým organizacím KHK nepotřebný movitý majetek uvedený v příloze č. 1. Nachází se na chatě Kovárna (obec Kunčina Ves), která se bude ve spolupráci s KÚKHK prodávat. Stáří majetku nelze dle data zařazení určit, byl převážně pořízen v 70.-80.letech minulého století, stav tedy odpovídá stáří.

Případný zájem o bezúplatný převod nám sdělte nejpozději do 22. 6. 2016.

Kontakt: Jana Bártová
Telefon: 494 539 231
Email: bartova@vosrk.cz

V Rychnově n. Kn. dne 15.6.2016

Mgr. Bc. Dana Havranová
ředitelka,v.r.

Soubory ke stažení