Nabídka šaten

11. 7. 2016

Nabídka nepotřebného movitého majetku V souladu se směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje nabízíme k bezúplatnému převodu příspěvkovým organizacím KHK nepotřebný movitý majetek uvedený níže.

Název

Rok pořízení

Pořizovací cena

Počet kusů

Poznámka

Věšákový stojan dvojitý pro 16 dětí (umístění do prostoru)

2005

4.999,-

4

Stav odpovídá používání

Věšákový stojan jednoduchý pro 8 dětí (umístění ke stěně)

2005

3.518

4

Stav odpovídá používání

Šatní lavičky pro 8 dětí

2005

1.963

12

Stav odpovídá používání

Případný zájem o bezúplatný převod nám sdělte nejpozději do 15. 8. 2016. (MŠ uzavřena od 19. 7. do 14. 8. 2016)

Kontakt: Jana Trejbalová (hospodářka školy), telefon: 499941055, mobil: 725845683

Email: sms.trutnov@volny.cz

Mgr. Daniela Kranátová
ředitelka školy

Fotogalerie