Nabídka hyperbarické komory

28. 6. 2017 Autor: SOAL Trutnov

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,Procházkova 818,6541 01 Trutnov
Zařízení: Rehabilitační ústav Hostinné

Nabízí: hyperbalickou komoru včetně rozvaděče,ovládacího pultu,kompresoru,potrubních rozvodů Rok výroby 2003

Rok pořízení 31.1.2004 - pořizovací cena 6 360 000,- Kč

Zůstatková cena O Kč

Součástí předání je zajištění demontáže a její úhrada a to dle přiložené nabídky ve výši 181 500,- Kč včetně DPH.
Kontaktní osoba: ředitelka SOL Trutnov PharmDr.Jana Třešňáková, tel. 725679914 Pan Jar. Sucharda tel. 731441263
Email. Adresa: j .tresnakova@soltrutnov.cz , sucharda@ruhostinne.cz