Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službyRegistrace poskytovatelů soc. služeb

Nové registrační fomuláře a další informace pro poskytovatele sociálních služeb

Poslední aktualizace: 17. 10. 2008

Ode dne 29. září 2008 jsou k dispozici nové formuláře pro registraci poskytovatele sociálních služeb. Mění se také některé aspekty registrace.

Ode dne 29. září 2008 jsou k dispozici nové formuláře (v elektronické podobě na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms, případně je možno si je vyzvednout u místně příslušného registračního orgánu). Formuláře jsou také v příloze této informace.

Nové formuláře k registracím

První formulář je Žádost o registraci sociálních služeb – vyplňuje pouze nový poskytovatel, který dosud není Krajským úřadem Královéhradeckého kraje registrován jako poskytovatel sociálních služeb.

Druhým formulářem jsou Údaje o registrované sociální službě – formulář vyplňuje nový poskytovatel, případně již zaregistrovaný poskytovatel při žádosti o změnu registrace (registrace nové sociální služby, změny v cílové skupině – okruhy osob nebo věková struktura cílové skupiny, změny místa poskytování sociální služby apod. – viz informace dále).

Třetím formulářem jsou Údaje o organizačních složkách územního samosprávného celku – vyplňuje nový poskytovatel, pokud je územním samosprávným celkem a pokud jeho jménem poskytuje sociální služby více organizačních složek. V případě, že jménem územního organizačního celku poskytuje sociální službu (služby) pouze jedna organizační složka, vyplňují se údaje o organizační složce pouze ve formuláři Žádost o registraci sociálních služeb a ve formuláři Údaje o registrované sociální službě.

Čtvrtým formulářem jsou Údaje o místech poskytování sociální služby – formulář vyplňuje poskytovatel, který jeden druh služby poskytuje na více místech. Registrovaná sociální služba tedy bude mít jeden identifikátor služby, ale více míst poskytování této služby (různé adresy, různá zařízení). V rozhodnutí o registraci (případně o změně registrace) tedy bude uveden jeden druh služby s více místy (více zařízeními) poskytování této služby. Tento formulář je vhodné vyplňovat, pokud poskytovatel poskytuje sociální službu na více místech, případně různými formami, v různých časech a s různou kapacitou.

Změny v registracích

Podstatnou změnou v registracích poskytovatelů je zejména možnost uvést více míst poskytování sociální služby pod jediným identifikátorem služby. Místa poskytování služby se projeví v rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb a následně ve veřejné části registru a tím budou v souladu se skutečností. V případě, že poskytovatel sice poskytuje jeden druh služby na více místech (zařízeních), ale pro různé cílové skupiny či věkové struktury cílové skupiny na těchto místech (např. azylový dům pro ženy a pro muže), doporučujeme ponechat samostatné identifikátory pro každé místo (zařízení).

Další podstatnou změnou je možnost stanovit odlišně věkovou strukturu cílové skupiny. Poskytovatel má sice i nadále povinnost zaškrtnout ve formuláři Údaje o registrované službě alespoň jednu standardně nastavenou věkovou strukturu (pro statistické účely), ale v případě nevyhovujícího nastavení může zvolit vlastní nastavení věkové struktury cílové skupiny, které se pak přednostně promítne v rozhodnutí o registraci a veřejném registru. Např. poskytovatel sociální služby domov pro seniory stanoví svoji cílovou skupinu v části věkové struktury od 50 let, ve formuláři zaškrtne standardně nastavené věkové struktury: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let) a v doplňujících informacích uvede věkovou strukturu „Od 50 let výše“. Tento údaj se promítne do rozhodnutí o registraci v části Cílová skupina – věková struktura cílové skupiny a ve veřejném registru. Touto úpravou se MPSV ve spolupráci s registračními orgány snaží vyjít vstříc těm poskytovatelům, kterým standardně nastavená věková struktura ve formuláři z různých důvodů nevyhovovala a kteří sice upravenou věkovou strukturu cílové skupiny uváděli v různých materiálech (doplňující informace ve formuláři Údaje o registrované sociální službě, v popisu realizace služby apod.), ale toto individuální nastavení věkové struktury se nemohlo projevit v rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb jako hlavním dokumentu opravňujícím k poskytování sociálních služeb a také v základních údajích veřejné části registru.

Dále je upravena situace, kdy má sociální služba více forem poskytování (pobytová, ambulantní či terénní). Nyní lze poskytované službě nastavit odlišně kapacitu pro různou formu poskytování (např. ambulantní forma kapacita 10 uživatelů, terénní forma 30 uživatelů).

Stávající poskytovatelé mohou požádat o změnu rozhodnutí o registraci, pokud uvedené úpravy formulářů a následně obsah rozhodnutí o registraci budou lépe odpovídat jejich poskytovaným sociálním službám.

Kontakty k registracím

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb vám podají pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí:

Ing. Jana Aimová – telefon 495 817 348, e-mail jaimova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Renáta Vavřínová - telefon 495 817 561, e-mail rvavrinova@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Tomáš Grulich

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Registrace sociálních služeb: Žádost o registraci Registrace sociálních služeb: Žádost o registraci pdf 61 kB 17.10.2008
Registrace sociálních služeb: Údaje o místech poskytování Registrace sociálních služeb: Údaje o místech poskytování pdf 59 kB 17.10.2008
Registrace sociálních služeb: Údaje o organizačních složkách Registrace sociálních služeb: Údaje o organizačních složkách pdf 60 kB 17.10.2008
Registrace sociálních služeb: Údaje o registrované sociální službě Registrace sociálních služeb: Údaje o registrované sociální službě pdf 73 kB 17.10.2008