Koordinátor pro romské záležitosti

2. 3. 2009 Autor: Martina Smudková

Koordinátor pro romské záležitosti

Krajské úřady zřizují pozici koordinátora pro romské záležitosti podle §67 zákona 129/2000 Sb. o krajích a podle §6 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Kontakt:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Mgr. Martina Smudková

Oddělení sociální práce, prevence a SPO

telefon: +420 495 817 345

e-mail: msmudkova@kr-kralovehradecky.cz  

Soubory ke stažení