Informace o průběhu zajištění integrace azylantů v rámci Státního integračního programu, zejména v oblasti bydlení v roce 2010

11. 7. 2011 Autor: Martina Smudková

Informace o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících (dále jen „usnesení č. 543“) a ve smyslu usnesení ze dne 3. května 2010 č. 321 o změně uvedeného usnesení (dále jen „usnesení č. 321“) v oblasti získání znalostí českého jazyka, bydlení a zaměstnání azylantů v roce 2010 v rámci Státního integračního programu (dále jen „SIP“)

Soubory ke stažení