Základní školy Královéhradeckého kraje zřizující třídy pro jazykovou přípravu

1. 9. 2012 Autor: Jan Dvořák

Seznam základních škol dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na níže uvedených základních školách jsou zřizovány třídy pro jazykovou přípravu dle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  určené pro:

  • žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (§ 20 odst. 5),
  • žáky, kteří jsou dětmi ostatních cizinců (§ 20 odst.6),

a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo kde taková osoba studuje, anebo kde taková osoba získala právo pobytu z jiného důvodu, dlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku.

  

Název školy
Ředitel
Telefon
E-mail
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166
Mgr. Alena Hradílková
495 523 520
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109
Mgr. Josef Kužel
493 531 356
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
Mgr. Roman Odvářka
491 428 345
Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
Mgr. Milan Kotek
494 531 952
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Mgr. Jiří Němec
494 323 138
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Mgr. Petr Hořčička
499 811 195
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Mgr. Zdeněk Géc
499 859 951
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 Mgr. Jan Palátka 499 421 579 palatka@zsskolnivr.cz