Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPřijímací řízení na střední školy

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 2. 10. 2017

Informace k vydávání a formuláře ke stažení.

Krajský úřad vydává zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy.

Vydávání zápisových lístků na Krajském úřadu KHK zajišťují:

a to na adrese Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení informační centrum, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Žadatel má dvě možnosti, jak získat zápisový lístek:

  • osobním převzetím - na výše uvedené adrese ve vstupní hale úřadu,

  • zasláním poštou - na základě elektronické žádosti zaslané na některou z výše uvedených e-mailových adres či písemné žádosti zaslané poštou na adresu (viz výše) bude žadateli zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou. Formulář žádosti je umístěn rovněž na těchto stránkách, a to pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku.

Ztráta zápisového lístku vydání náhradního

V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Žádost o jeho vydání je umístěna rovněž na těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je i čestné prohlášení, které musí být podepsané uchazečem, popř. zákonným zástupcem uchazeče. Vyplněnou žádost předá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce osobně na oddělení informační centrum, nebo zašle písemně na adresu (viz výše).

Případné dotazy adresujte výše uvedeným pracovníkům elektronicky, popř. telefonicky.

Autor: oddělení informační centrum

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zápisový lístek Informace k vydávání zápisových lístků KÚ Královéhradeckého kraje pdf 93 kB 8.6.2016
Plná moc Vzor udělení plné moci. doc 30 kB 20.1.2010
Žádost o vydání náhradního zápisového lístku doc 31 kB 2.10.2017
Žádost o vydání zápisového lístku doc 35 kB 2.3.2016