Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolství

Kontaktní informace z oblasti školství - Královéhradecký kraj

Poslední aktualizace: 6.3.2015 10:11

V přílohách ke stažení najdete následující kontaktní informace:

  • Adresář škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji členěný podle zřizovatelů
  • Základní školy Královéhradeckého kraje zřizující třídy pro jazykovou přípravu dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Základní školy Královéhradeckého kraje organizující kurzy k získání základního vzdělávání dle § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Odbory školství obcí s rozšířenou působností

  • Školská poradenská zařízení včetně pracovišť dle školského rejstříku

 

Kontaktní osoba pro adresář škol a školských zařízení: Mgr. Jan Dvořák (495 817 372)

 

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Adresář - obec Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi.
I. - základní škola má pouze ročníky I. stupně.
xlsx 77 kB 11.1.2016
Adresář - kraj Školy a školská zařízení zřizovaná Královéhradeckým krajem. xlsx 33 kB 26.1.2016
Adresář - církev Školy a školská zařízení zřizovaná církví nebo náboženským hnutím. xlsx 12 kB 4.9.2013
Adresář - MŠMT Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. xlsx 13 kB 11.1.2016
Adresář - jiná PO/FO Školy a školská zařízení zřizovaná jinou právnickou nebo fyzickou osobou ("soukromé"). xlsx 18 kB 26.1.2016
Základní školy - specifické funkce Základní školy zřizující třídy pro jazykovou přípravu a organizující kurzy k získání základního vzdělávání. doc 39 kB 19.11.2014
Adresář - obce III Odbory školství obcí s rozšířenou působností. docx 18 kB 27.8.2015
Adresář - školská poradenská zařízení Školská poradenská zařízení - pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra. xlsx 220 kB 6.3.2015