Schválení účetní závěrky za rok 2012

16. 4. 2013 Autor: Daniel Horáček

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/14/429/2013 ze dne 9. dubna 2013 (viz příloha) byly účetní závěrky škol a školských zařízení za rok 2012 schváleny.

Sdělujeme Vám, že za účetní období roku 2012 byly předloženy účetní závěrky škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje odborem školství k projednání a schválení Radě Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení