Pokyny ke zpracování zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 a zpracování odpisových plánů na rok 2014

10. 1. 2014 Autor: Daniel Horáček

Pokyny ke zpracování zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 a zpracování odpisových plánů na rok 2014 jsou v přílohách níže.

Termín předání zprávy o činnosti v tištěné podobě za rok 2013 stanovujeme na 10. 2. 2013!

Soubory ke stažení