Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2013

7. 1. 2014 Autor: Daniel Horáček

Vyúčtování dotací školství za r. 2013. Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2013 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům.

Přehled souborů ke stažení:

Pokyny OŠ KÚ ke zpracování finančního vypořádání dotací

pokyn vyúčtování 2013 KRAJSKÉ školy (pdf)

pokyn vyúčtování 2013 OBCE (pdf)

pokyn vyúčtování 2013 OBECNÍ ŠKOLY (pdf)

pokyn vyúčtování 2013 SOUKR školy (pdf)

Formuláře pro vyúčtování dotací

Vyúčtování tabulka č. 1 A vzor školy OBECNÍ

Vyúčtování tabulka č. 2 A vzor pro školy OBECNÍ

Vyúčtování tabulka č. 2 B vzor pro školy OBECNÍ

Vyúčtování Tabulky 1a, 1b vzor Školy KRAJSKÉ+SOUKROMÉ

Avizo vratky dotace z FV r. 2013 - OBECNÍ školy a zařízení

Avízo vratky dotace z FV r. 2013- OBECNÍ PŘES ZŘIZOVATELE

Avizo vratky dotace z FV r. 2013 v roce 2014 - KRAJSKÉ školství

Avizo vratky dotace z FV za r. 2013 v roce 2014 - SOUKROMÉ školství

Formuláře ke zpracování hodnotících zpráv dle pokynů MŠMT

Formulář vyhodnocení ÚZ 33160 1. a 2. etapa

Formulář vyhodnocení ÚZ 33215 asistent zdravotní soukr školy

Formulář vyhodnocení ÚZ 33457 AP soc znevýhodnění

Formulář vyhodnocení ÚZ 33 024 cizinci 3. zemí příl 4

Formulář vyhodnocení ÚZ 33 024 cizinci z 3.z příl 3a

Formulář vyhodnocení ÚZ 33 043 -etická výuka

Formulář vyhodnocení ÚZ 33 435 - azylanti

Formulář vyhodnocení ÚZ 33 435 -azylanti záv vyh

Formulář vyhodnocení ÚZ 33018 inkluze

Formulář vyhodnocení ÚZ 33044 logop prevence

Formulář vyhodnocení ÚZ 33046 povodně

Soubory ke stažení